Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE : 1.Gminne Centrum Kultury w Grucie  – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia spotkania inaugurującego projekt z animatorem dla 40 osób dorosłych, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Planuje się, 1 spotkanie 6 h integracyjne dla 40 osób w miesiącu październiku  w ramach   Projektu objętego grantem „ Idą, idą…
Przeczytaj więcej