Gruta 95, 86-330 Mełno, Gmina Gruta, Kujawsko-Pomorskie Polska
+48 530 443 373
dyrektorgck@gruta.pl

Kategoria: Projekty

9 rok pracy GCK

To właśnie dziś mija mi 9 lat pracy w GCK, satysfakcjonująca praca i zarazem dziś wpłynęła dobra wiadomość: kolejny projekt na NASZYM koncie

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE : 1.Gminne Centrum Kultury w Grucie  – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia spotkania inaugurującego projekt z animatorem dla 40 osób dorosłych, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Planuje się, 1 spotkanie 6 h integracyjne dla 40 osób w miesiącu październiku  w ramach   Projektu objętego grantem „ Idą, idą…
Przeczytaj więcej

Klub Seniora sposobem na aktywność

Gminne Centrum Kultury w Grucie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag. Od stycznia seniorzy spotykają się dalej aby móc doskonalić swoją sprawność fizyczną  i wiedzę przez…
Przeczytaj więcej

Gminne Centrum Kultury w Grucie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag. W listopadzie odbyło się pierwsze  spotkanie z animatorem…
Przeczytaj więcej