logo n

Gminne Centrum Kultury w Grucie

działa od 2010 roku

2014 swiatelko

2014 wosp plakat maraton

Dzień Seniora

2014 dzien seniora– Ten dzień obchodzony jest w kilku wariantach, na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora – po przywitaniu gości, w tym wójt Haliny Kowalkowskiej – powiedziała Hanna Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. – Wszystkie daty mają wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia – mówiła dalej. – Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Czytaj dalej

Śpiewnie-rodzinna integracja

2014 rodzinne spiewanie„Muzyka uczy i bawi” to projekt napisany przez Grupę Nieformalną, której liderowała Hanna Szumotalska, przy udziale Ewy Studzińskiej i Anny Wyżgi. Opiekunem projektu jest Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna.

Ideą projektu (czas realizacji od 20 sierpnia do 14 listopada br.) było powołanie śpiewającego zespołu w dwóch grupach wiekowych 7-9 i 10-12 lat. Spotkanie organizacyjne, połączone z pierwszą próbą wokalną odbyło się 2 września. Opiekę nad grupami dyrektor GCK powierzyła Beacie Czmoch, nauczycielce muzyki.

Czytaj dalej

Nie tylko o Herbercie...

2014 przy herbacie– Witam serdecznie na wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym w Gminnym Centrum Kultury – tymi słowami dyrektor H. Szumotalska rozpoczęła w czwartek 18 września kilkugodzinny wieczór poświęcony sztuce. – Miło mi powitać wszystkich obecnych, a szczególnie bohaterów dzisiejszego popołudnia: doktora habilitowanego Radosława Siomę z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naszego pracownika Stanisława Raginiaka, który dziś promuje swój nowy tomik poezji, i panie malarki Annę Kalinowską, Joannę Sokołowską, Elzę Dobiasz, Renatę Zgardowską, Izabelę Ostrowską, Agnieszkę Kurzyńską, Monikę Chyłę, Magdalenę Głowacką, Annę Werner, Wioletę Kunę-Więcek, Sabinę Kamińską i Elwirę Nowaczek.

Czytaj dalej

English Back After Holidays

2014 angielskiAnglielski wrócił po wakacjach

Niektóre z dzieci pytane o wakacje odpowiadały, że minęły w okamgnieniu. Ktoś jeszcze tęsknił za beztroskimi, pozbawionymi szkolnych obowiązków dniami. Ktoś inny powiedział, że już wystarczyło wakacji, że lepiej jest chodzić do szkoły, czy na zajęcia do Gminnego Centrum Kultury. Zdania podzielone, jak to w życiu...

Już drugi tydzień trwają lekcje z języka angielskiego w GCK. Lektorka Paulina Wantoch-Rekowska uczy trzy grupy dzieci. Cieszy, że najmłodsi mieszkańcy naszej gminy poznają język, który jest małym okienkiem do świata... (r)

Spotkanie Gminnego Koła Kombatantów

W Gminnym Centrum Kultury w poniedziałek 15 września odbyło się spotkanie Gminnego Koła Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Grucie. Poprzedziła je msza święta w miejscowym kościele.

Pierwszym punktem zebrania było odczytanie przez prezes Bernadetę Neumann protokołu z posiedzenia Zarządu Komisji Rewizyjnej, następnie skarbnik Stefania Miąsko zapoznała zebranych z bieżącą działalnością Koła. Kolejny punkt to sprawozdanie prezes. Po części oficjalnej Bernadeta Neumann w imieniu koleżanek i kolegów podziękowała wójt Halinie Kowalkowskiej za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach w powiecie golubsko-dobrzańskim. Były kwiaty i uściski.

Podczas spotkania poruszono najistotniejsze sprawy związane z dalszą działalnością. Głos zabrał między innymi kombatant Eugeniusz Kluz z Torunia, który poinformował, że od tego roku sejm przywrócił weteranom zniżkę na środki komunikacji lokalnej i pierwszeństwo w kontakcie ze służbą zdrowia.

W miłej, koleżeńskiej atmosferze seniorzy przez około dwie godziny rozmawiali o najbliższych planach Koła, także o innych ważnych dla nich sprawach.

Spotkanie w GCK to także ciekawy występ Klaudii Dziubkowskiej, studentka zaprezentował kilka piosenek w łagodnym, niemal poetyckim klimacie.

Dyrektor placówki i pracownicy bardzo starannie przygotowali spotkanie od strony kulinarno-wystrojowej.

(r)

FOTOREPORTAŻ:

Czytaliśmy trylogię Henryka Sienkiewicza

2014 czytanieW piątkowe przedpołudnie 5 września w Gminnym Centrum Kultury w Grucie przez ponad godzinę trwało czytanie powieści Henryka Sienkiewicza: Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. Wszystkie, zgodnie z definicją słowa trylogia, łączy tematyka i grupa postaci.

Spotkanie otworzyła dyrektor GCK, zapoznała obecnych z treścią listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowanego w lipcu do wójt Haliny Kowalkowskiej.

– W tym roku we wrześniu pragnę zaprosić Państwa do lektury trylogii Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody sienkiewiczowskich bohaterów. Przesyłając list na ręce Pani Wójt, serdecznie zapraszam do uczestniczenia w ogólnopolskiej lekturze – napisano między innymi w liście.

Czytaj dalej

Podziękowanie za dożynki

2014 dni gruty podziekowaniaKameralna uroczystość odbyła się w piątek 29 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury. Dyrektor placówki Hanna Szumotalska w obecności wójt Haliny Kowalkowskiej podziękowała zespołom działającym przy GCK za występy podczas tegorocznego Święta Plonów, były też drobne upominki. Nie zapomniała również o instruktorkach Magdalenie Głowackiej i Monice Chyle.

Słowa wdzięczności do śpiewających i grających skierowała także wójt. – Złoty Wiek, TiM, PÓŁnaPÓŁ i Nowa Generacja, to grupy na które zawsze można liczyć – mówiła prowadząca samorząd.

Dorota Berent dodała, że niewątpliwie dobrym pomysłem było to, aby na dożynkach zaprezentowały się lokalni wykonawcy.

Dziś, kilka dni po gminnym święcie naszych rolników można z satysfakcją stwierdzić, że każdy zespół stanął na wysokości i świetnie się zaprezentował.

wil

FOTOREPORTAŻ:

Słodkie rozstanie

2014 wakacje0714 sierpnia, dzień wcześniej, bo następnego w piątek było święto, w Salnie zakończyły się Wakacje w świetlicy. Przez kilka dni grupa dzieci brała udział w różnorakich zajęciach plastycznych oraz ruchowych i sportowych. Było gwarnie, wesoło, z uśmiechem. Instruktorki z GCK dwoiły się i troiły, aby uczestnicy Wakacji nauczyli się fachowego malowania, rysowania i klejenia często bardzo małych elemencików papierowych. Tajemnicą poliszynela jest, że dzieci – w pozytywnym znaczeniu – rywalizowały ze sobą, każde chciało pochwalić się jak najlepszą pracą.

14 sierpnia dyrektor Hanna Szumotalska, podobnie jak w innych wsiach, odwiedziła uczestników Wakacji i dziękując im za udział, obdarowała każde dziecko paczuszką z łakociami.

Kolejny tydzień (18-22 sierpnia), to zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie (godz. 9.00-12.00) i Kitnowie (12.30-15.30).

(r)

Czytaj dalej

Wakacje w Salnie

2014 wakacje06W Salnie dzieci biorące udział w Wakacjach w świetlicy tworzyły zgraną paczkę, a przez to fajnie się bawiły i z uśmiechem wykonywały różnorodne prace plastyczne. Instruktorka Monika Chyła prowadziła głównie takie zajęcia, bo one (we wszystkich wsiach) cieszą się największym zainteresowaniem.

Obecny w świetlicy instruktor S. Raginiak przeprowadził z uczestnikami pogadankę na temat prac polowych dawniej i dziś. Trzeba przyznać, że dzieci słuchały z uwagą, ba, chwilami nawet dzieliły się refleksjami. Dziś już dla najmłodszych takie nazwy jak sierp, kosa, żniwiarka, snopowiązałka są już zgoła historyczne.

Kolejny dzień Wakacji był ze wszech miar udany. Dzieci z satysfakcją zabierały do domu swoje prace plastyczne, które w wielu przypadkach były naprawdę starannie i ładnie wykonane.

(r)

Czytaj dalej

Kolejne dwie wsie pożegnały Wakacje...

2014 wakacje05Plemięta i Wiktorowo... w piątek 8 sierpnia dobiegły tu końca zajęcia w ramach Wakacji w świetlicach wiejskich. Z żalem, bo z żalem, ale trzeba było się pożegnać z instruktorkami Magdą i Moniką. Także z dyrektor GCK, która w tym dniu odwiedziła dzieci i „na otarcie łez” wręczyła wszystkim po czekoladzie. Również gest (sołecki) spotkał uczestników ze strony Henryka Wyłupskiego z Plemiąt, który wręczył im przybory szkolny. Natomiast w Wiktorowie panie na zakończenie zajęć poczęstowały dzieci pizzą i chipsami, a dyrektor GCK – podobnie jak w Plemiętach – obdarowała je czekoladą.

I tak oto kolejne dwie wsie pożegnały Wakacje w świetlicy...

W nowym tygodniu od 11 do 14 bm. zapraszamy dzieci do świetlic w Salnie i Dąbrówce królewskiej.

(r)

Czytaj dalej