logo n

Gminne Centrum Kultury w Grucie

działa od 2010 roku

2015 plakat sercem patrz m

Szkolenie i współpraca

2014 pluznica1W poniedziałek 24 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbyło się Spotkanie Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Gruta. Zorganizowano je w ramach projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta.
Przedsięwzięcie finansowane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie – 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Czytaj dalej

Na pewno warto przeczytać

2014 beckerIlość skondensowanych informacji przekazanych przez historyka Pawła Beckera dotyczących ważnych dla Polski postaci, była wręcz imponująca. Młody nauczyciel z Wąbrzeźna przykuł uwagę słuchaczy nie tylko na swoich publikacjach, ale też i retoryce.

Autor, między innym Wąbrzeskich opowieści o Wielkich Polakach, opowiadał interesująco w szczególności o Fryderyku Chopinie, Henryku Sienkiewiczu, Mari Curie- Skłodowskiej, Juliuszu Słowackim, Zygmuncie Krasińskim i Józefie Piłsudskim, podając sporo mało znanych faktów z ich życia. Dodajmy, że ich losy, w mniejszym lub większym stopniu, związane były z naszym regionem.

Czytaj dalej

Finał piosenkarskiego projektu

2014 final projektu„Muzyka uczy i bawi” to projekt napisany przez Grupę Nieformalną, której liderowała Hanna Szumotalska, przy udziale Ewy Studzińskiej i Anny Wyżgi. Opiekunem przedsięwzięcia było Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna. Jego ideą (czas realizacji od 20 sierpnia do 14 listopada 2014 roku) była nauka śpiewu w dwóch grupach wiekowych 7-9 i 10-12 lat. Wokalna edukacja to również pokonywanie stresu związanego z publicznym występowaniem, przyzwyczajanie i uczenie dzieci śpiewania przez mikrofon.

Spotkanie organizacyjne, połączone z pierwszą próbą wokalną odbyło się 2 września. Opiekę nad grupami liderka projektu powierzyła Beacie Czmoch, instruktorce muzyki.

Czytaj dalej

Poezja dla tych, którzy są i dla tych, których nie ma…

2014 zaduszkiZaduszki Poetyckie w Gminnym Centrum Kultury mają już swoją tradycję.

W piątek 7 listopada mieszkańcy gminy mogli posłuchać wierszy Maryli Wolskiej, Anny Kamieńskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Leopolda Staffa, księdza Jana Twardowskiego, Władysława Broniewskiego, Sergiusza Jesienina i Edgara Lee Mastersa. Kilka piosenek w duchu poetyckim zaśpiewał Krzysztof Janikowski. Gości przywitała dyrektor Hanna Szumotalska.

Czytaj dalej

Czwarte urodziny GCK

2014 4 urodziny gckCztery lata minęły jak z bicza strzelił. W piątek 24 października w murach Gminnego Centrum Kultury w Grucie było tłoczno i gwarno. Na kolejne obchody powstania placówki stawili się wszyscy wykonawcy, od najmłodszych śpiewających prowadzonych przez Beatę Czmoch, po TiM, PÓŁnaPÓŁ i Nową Generację. Dopisała też publiczność, w tym rodzice niedawno powstałych dziecięcych zespołów. Frekwencją najwyraźniej zaskoczona była wójt Halina Kowalkowska, która ze zdziwieniem, ale i satysfakcją chwilę po rozpoczęciu złożyła gratulacje szefowej GCK Hannie Szumotalskiej, pracownikom i instruktorom prowadzącym zespoły.

Urodziny to także obecność sekretarza Jarosława Poznańskiego, który wspólnie z wójt przekazał kwiaty i prezent dla dyrektor. Uroczystość wiązała się też z prezentacją wokalnych możliwości dzieci, których postępy bacznie śledziła obecna na sali Anna Szatkowska z Płużnicy, nadzorująca projekt „Muzyka uczy i bawi”.

Spotkanie otworzyła dyrektor H. Szumotalska, krótko i zwięźle powiedziała o działalności prowadzonej przez nią placówki. Życzenia i upominki dla placówki przekazały także Maria Kaczmarek i Bernadeta Neumann z Gruty. Natomiast państwo Małgorzata i Wiesław Podsiadły wręczyli dyrektor list z życzeniami i różę.

Od tego momentu zaczęły się występy. Przez ponad godzinę dzieci i młodzież prezentowały się na scenie.

Chwilę przed piosenkami TiM, przy podniosłym akcencie muzycznym, instruktorki GCK wniosły okazały tort z „wygrawerowanym” napisem czterech lat instytucji. Naturalnie, były też i inne łakocie, także kawa, napoje.

Zabawa rozkręciła się na dobre. Najmłodsi niemal od pierwszych dźwięków muzycznych pląsały na parkiecie. Były wystrzały z konfetti, co – szczególnie przez najmłodszych – przyjęte zostało z radością.

Czwarte urodziny placówki odbywały w muzycznym duchu lat 60. I 70., co zobligowało pracowników GCK do wystrojenia się w stylu tamtego okresu. Było oryginalnie i ekscytująco.

Finał imprezy to sporo rock and rolla i tańce.

RAS. (Foto RAS i Artur Lamali.)

FOTOREPORTAŻ:

Dzień Seniora

2014 dzien seniora– Ten dzień obchodzony jest w kilku wariantach, na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora – po przywitaniu gości, w tym wójt Haliny Kowalkowskiej – powiedziała Hanna Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. – Wszystkie daty mają wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia – mówiła dalej. – Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Czytaj dalej

Śpiewnie-rodzinna integracja

2014 rodzinne spiewanie„Muzyka uczy i bawi” to projekt napisany przez Grupę Nieformalną, której liderowała Hanna Szumotalska, przy udziale Ewy Studzińskiej i Anny Wyżgi. Opiekunem projektu jest Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna.

Ideą projektu (czas realizacji od 20 sierpnia do 14 listopada br.) było powołanie śpiewającego zespołu w dwóch grupach wiekowych 7-9 i 10-12 lat. Spotkanie organizacyjne, połączone z pierwszą próbą wokalną odbyło się 2 września. Opiekę nad grupami dyrektor GCK powierzyła Beacie Czmoch, nauczycielce muzyki.

Czytaj dalej

Nie tylko o Herbercie...

2014 przy herbacie– Witam serdecznie na wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym w Gminnym Centrum Kultury – tymi słowami dyrektor H. Szumotalska rozpoczęła w czwartek 18 września kilkugodzinny wieczór poświęcony sztuce. – Miło mi powitać wszystkich obecnych, a szczególnie bohaterów dzisiejszego popołudnia: doktora habilitowanego Radosława Siomę z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naszego pracownika Stanisława Raginiaka, który dziś promuje swój nowy tomik poezji, i panie malarki Annę Kalinowską, Joannę Sokołowską, Elzę Dobiasz, Renatę Zgardowską, Izabelę Ostrowską, Agnieszkę Kurzyńską, Monikę Chyłę, Magdalenę Głowacką, Annę Werner, Wioletę Kunę-Więcek, Sabinę Kamińską i Elwirę Nowaczek.

Czytaj dalej

English Back After Holidays

2014 angielskiAnglielski wrócił po wakacjach

Niektóre z dzieci pytane o wakacje odpowiadały, że minęły w okamgnieniu. Ktoś jeszcze tęsknił za beztroskimi, pozbawionymi szkolnych obowiązków dniami. Ktoś inny powiedział, że już wystarczyło wakacji, że lepiej jest chodzić do szkoły, czy na zajęcia do Gminnego Centrum Kultury. Zdania podzielone, jak to w życiu...

Już drugi tydzień trwają lekcje z języka angielskiego w GCK. Lektorka Paulina Wantoch-Rekowska uczy trzy grupy dzieci. Cieszy, że najmłodsi mieszkańcy naszej gminy poznają język, który jest małym okienkiem do świata... (r)

Spotkanie Gminnego Koła Kombatantów

W Gminnym Centrum Kultury w poniedziałek 15 września odbyło się spotkanie Gminnego Koła Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Grucie. Poprzedziła je msza święta w miejscowym kościele.

Pierwszym punktem zebrania było odczytanie przez prezes Bernadetę Neumann protokołu z posiedzenia Zarządu Komisji Rewizyjnej, następnie skarbnik Stefania Miąsko zapoznała zebranych z bieżącą działalnością Koła. Kolejny punkt to sprawozdanie prezes. Po części oficjalnej Bernadeta Neumann w imieniu koleżanek i kolegów podziękowała wójt Halinie Kowalkowskiej za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach w powiecie golubsko-dobrzańskim. Były kwiaty i uściski.

Podczas spotkania poruszono najistotniejsze sprawy związane z dalszą działalnością. Głos zabrał między innymi kombatant Eugeniusz Kluz z Torunia, który poinformował, że od tego roku sejm przywrócił weteranom zniżkę na środki komunikacji lokalnej i pierwszeństwo w kontakcie ze służbą zdrowia.

W miłej, koleżeńskiej atmosferze seniorzy przez około dwie godziny rozmawiali o najbliższych planach Koła, także o innych ważnych dla nich sprawach.

Spotkanie w GCK to także ciekawy występ Klaudii Dziubkowskiej, studentka zaprezentował kilka piosenek w łagodnym, niemal poetyckim klimacie.

Dyrektor placówki i pracownicy bardzo starannie przygotowali spotkanie od strony kulinarno-wystrojowej.

(r)

FOTOREPORTAŻ: