Gruta 95, 86-330 Mełno, Gmina Gruta, Kujawsko-Pomorskie Polska
+48 530 443 373
dyrektorgck@gruta.pl

O GCK

Gminne Centrum Kultury w Grucie to:

 • wielofunkcyjne i wielozadaniowe centrum aktywności lokalnej, zorientowane na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy,
 • kształcenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 • naturalne i przyjazne środowisko działania różnych grup społecznych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i niepublicznych, wspierające wszelkie kulturalne poczynania na partnerskich zasadach,
 • to przestrzeń pierwszego kontaktu, czyli inicjacji kulturalnej, na której zaczyna się, rozwija i utrwala nieskrępowana przygoda z własną wyobraźnią, wartościami, które są nam bliskie i dzielenie się nimi z najbliższym środowiskiem,
 • to miejsce i warunki dla nieustannej twórczej ekspresji lokalnego środowiska,
 • budowanie więzi społecznych poprzez aktywne formy uczestnictwa w kulturze, dostosowane do zmian kulturowych i społecznych zachodzących w naszym kraju.

 

Sposoby realizacji:

 1. Grupy i zespoły artystyczne
 2. Warsztaty i zajęcia artystyczne
 3. Współpraca z innymi organizacjami
 4. Projekty społeczne
 5. Kluby pracy twórczej dla seniorów
 6. Wydarzenia artystyczne z udziałem odbiorców
 7. Dobra komunikacja ze środowiskiem
 8. Promocja gminy
 9. Dokumentowanie działań